Het bestuurd van de Stichting Scholierenvervoer Zeeland bestaat uit de gezamenlijke bestuurders van alle scholen voor VO en MBO in Zeeland.

De voorzitter is een vertegenwoordiger van de Edudelta onderwijsgroep, deze vormt samen met een bestuurder van het Calvijn College en de bestuurder van het Scalda college een kernteam. Het kernteam is beslissingsbevoegd binnen de kaders die door het gezamenlijk bestuur zijn vastgesteld.
De voorzitter roept tenminste twee maal per jaar de vervoerscoördinatoren van alle scholen in vergadering bij elkaar. Deze vormen het platform waarin concrete lijnen en facturering wordt besproken.